Här finns Iriskörens genomförda evenemang under 2016.

14 februari
Medverkan vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
 

5 mars
Jubileumskonsert nr 2 med Iris och Köla manskörer i Eda kyrka som i det närmaste blev fylld av besökare. Programmet bestod av kända körstycken och en del nytt från körerna.
Medverkande förutom körerna.
Dirigenter: Tina Lundblad och Anders Hörngren
Piano: Erik Renzhog
Flöjt: Karin Graeber och Tina Lundblad
Solister: Christer Nilsson, Anders Hörngren och Hans Karlsson
Ett smakprov från konserten Landkjenning med Anders Hörngren som solist, ett mycket mäktigt stycke som även var med på konserten 18 juni 1925.

10 mars
Medverkade kören vid Hjälptruppens trivselkväll på Frälsningsarmén Arvika. Vi sjöng ett tiotal sånger och bjöds på klengås och kaffe.

20 mars 
Medverkade kören vid Palmsöndagens gudstjänst i Mangskogs kyrka, vi sjöng sångerna Tänk att få vakna, Hosianna Davids son, Om än änglars språk jag talte och Morgensang.

10 april
Medverkan vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.

30 april
Valborgsfirande på Smedbergs och Gunnebo äldreboende sedan Gunnarskogs Hembygdsgård. Kvällen avslutades med sedvanligt firande på Sågudden med brasa och fyrverkeri. Vårtalare var Westra Wermlands Sparbanks chef Håkan Nordblad och Prolog av Magnus Fors.

1 maj
Rundtur bland kommunens äldreboende med buss från Vikmans, ett omtyckt evenemang för de äldre när vi sjunger in våren för dem.
 

8 juli
Vid årets första trivselkväll i Stadsparken medverkade Iriskören .
Från Arvika Nyheter: Det konstaterades att Iriskören är äldre än Arvika stad och att deras känsla för sång håller i sig än med låtar som  En  sommarafton, Ett strövtåg i hembygden och Stad i ljus.

1 oktober
Medverkade på Arvika Mârten

16 oktober
Medverkade vid Gudstjänsten i Älgå kyrka

23 oktober
Medverkade vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan

24 november
Medverkade vid SPFs möte på Korpralen där vi sjöng lite julsånger

3 december
Premiär för Julkonsert i Gunnarskogs kyrka, som blev lyckad. Det kom en publik på ca 130 personer.
Solister var Angela Petré Karlsson och Roland Algesten
Några smakprov från konserten här nedan.

10 december
2:a Julkonserten som var i Mikaelikyrkan.
Kyrkan var fylld och det blev även här en lyckad konsert.
Solister var även här Angela Petré Karlsson och Roland Algesten.
Och Magnus Fors var konferensiär samt solist och sjöng Decembernatt.
Östen Fändriks spelade För kärlekens skull på sax.
Micke Wallin kompade på piano till de två sistnämnda
 
 

12 december
Årets sista framträdande blev i Cisternen på Grå Pantrarnas träff där kören bjöd på några julsånger.