Iriskörens historia 1901-2016
 

Arvikas äldsta idag aktiva profana ensemble 
firar 2016 sitt 115 årsjubileum. En lång tid som varit fylld av hårt arbete , men också av entusiasm och framtidstro.

Kören bildades
vid ett möte söndagen den 20 januari 1901, efter en tids försök att få en manskör till stånd inom dåvarande köpingen Arvika. De kanske mest drivande krafterna var bröderna Sandström, Erik och Gustaf.

Körens kanske
genom tidernas största kris upplevdes år 1906, då intresset nått ett sådant lågvattenmärke att föreningens fortsatta existens på allvar ifrågasattes av många medlemmar.

År 1909
valdes legendariske Olof Söderström till körens dirigent. Under hans sammanlagt 38 år som ledare utvecklades IRIS från en liten, ganska oansenlig kör, till länets kanske främsta manskörs ensemble. Över huvud taget har kören haft mycket duktiga dirigenter. Å andra sidan har man då och då stått utan.

Ett annat
stort namn jämsides med Söderlund har varit Kling med lite olika förnamn: Axel, Arvid, Gustaf Adolf, Fritz eller Hjalmar. Kanske var det under Axels 13 år som ordförande som kören gjorde mest väsen av sig. Många tyckte säkert på hans tid att en sådan eldsjäl skulle bara inte gå att ersätta.

Ekonomin
har vid många tillfällen varit en katastrofal, och man har bokstavligen varit tvungen att dra växlar på framtiden. Ändå lyckades man alltid av egen kraft, utan bidrag och stöd, till slut reda upp affärerna.

Två världskrig
har satt käppar i körens hjul. Inkallningar, ransoneringar och mörkläggning gjorde körarbetet svårt.

Intresset
från allmänhetens sida har växlat. Vid 40 talets mitt kom kanske 3-4000 personer till Valborgsmässofirandet på Sågudden. Andra perioder har kören fått vara mycket nöjd med något hundratal.

Rekryteringen
av nya sångare har under de senare åren varit ett sorgligt kapitel, inte bara för IRIS-kören. Visserligen har trenden faktiskt till en del vänt. Men titta på 60 talet. Under hela detta decennium fick kören endast 14 nya medlemmar.

Och även 1986
års upplaga av IRIS-kören brottades då och då med problem, men tack vare entusiasm och gott kamratskap finns alltid en lösning till hands. Det odiskutabla faktum att framtiden var okänd var skrämmande då 85 åringen IRIS var vital i sinnet och viljan var god.

Nu 30 år senare
så lever IRIS-kören fortfarande och är aktiv med ca: 33 medlemmar.

Detta har hänt under de 30 år som gått sedan 1986.

I maj 1997
åkte kören med ÅK-buss över Tyskland till Prag i Tjeckien. I Svenska kyrkan i Berlin hade kören ett uppskattat framträdande. I Prag företogs så många välplanerade spontankonserter, som aldrig förekommit tidigare. Bland annat sjöng man i en katolsk kyrka med en mångtalig åhörarskara.

Senare tidens
lysande stjärna på IRIS-körens himmel var Sverker Magnusson, som i 16 år ledde sångarna till toppform. Samtidigt var han var utbildningsansvarig på Ingesunds Musikhögskola. Kören ansåg honom vara alldeles överkvalificerad, men sångarna var naturligtvis lyckliga över att ha honom. Han arbetade energiskt med kören för att verkligen höja körens nivå. Också körmedlemmarnas antal nådde på hans tid sin topp. Man kan gott säga, att Sverker skapade en ny IRIS-kör. Naturligt var då, att kören ställde upp på sådana tillställningar som Rackstadmuseets invigning 18 juni 1993. Året efter, i december 1994, bestämde sig kören att spela in en CD-skiva. Efter många övningar var det dags i februari 1996 för den första CD inspelningen med mottot: ”Vad du gör så gör det styckevis och delat, icke helt!” Ett oräkneligt antal variationer på bl.a. ”Kung Liljekonvalje” bandades. Sverker sa: ”Grabbar de´ e´ bra. Men det behövs några småsaker bara”. Efter sådär femton, tjugo tagningar hade också den kvällen gått, konstaterade sekreteraren. Tre inspelningar gjordes, den sista i Högeruds kyrka för rummets mjuka klang. Året efter, 1997, var Cd:n färdig. Bland andra var Bellman, Runeberg, Sibelius, Josefsson och Taube representerade, ett mycket varierande innehåll med 21 olika sånger. En höjdpunkt i arbetet under Sverker Magnussons tid!

I augusti 2001
meddelade Sverker till styrelsen att han inte orkade fortsätta mera som dirigent. ”Jobbet och hälsan var bidragande orsaker därtill”. Efter höstupptakten lämnade han jobbet och kören.

Kvinnlig förstadirigent.
När höstterminen 2003 började hade kören en efterlängtad förstadirigent, Yvonne Andersson. ”En kvinna i denna mansdominerade församling”, kunde mången sångare konstatera. Ett nytt blad i IRIS-körens historia hade skrivits. Det konstaterades, att det var första gången i körens 100-åriga historia som en kvinnlig förstadirigent stod framför och dirigerade. Yvonne bidrog till en nytändning. Repetitionerna sägs ha varit fyllda av humor, värme och lärande och hon fick verklig fart på kören. Tyvärr varade detta alltför kort tid. Redan våren 2004 måste Yvonne släppa taget om kören då hälsan inte räckte till. Tillfälliga dirigenter fick åter ta vid, sådana som Jörgen Wikh, Östen Fändricks, Rolf Eriksson och Hans Karlsson m.fl. Så småningom fann Sverker Magnusson en ung musikstuderande från Ingesund, David Unger, som åtog sig förstedirigentposten. David var en lovande, glad och trevlig bekantskap och ledde kören väl under nästan ett års tid. På vårsidan 2005 lämnade David kören efter som han flyttade från orten. Under året fick kören även en ny ordförande, Torsten Graborn.

Ett speciellt
uppträdande var konserten till 100-årsminnet av Unionsupplösandet 1905. Då var det första gången Anders Hörngren hjälpte IRIS-kören. Minneskonserten firades den 17 september 2005 med flera körer från Värmländsk Körsång. Högtidstalaren var riksdagens förre talman Birgitta Dahl, samtidigt Svenska Sångarförbundets ordförande. Gemensamma sångarträffar piggar upp sången, kunde man konstatera! Våren 2005 kunde kören snärja Anders Hörngren till sig, denne högt uppskattade ledare. I körens årsberättelse skriver körens sekreterare:
”Innan de sista orden präntas i denna aktivitetsredovisning, vill jag göra mig till tolk för hela kören och tacka vår duktige körledare Anders Hörngren. Du har satt fart på kören som ingen annan mäktat med på senare år. Vi har fått en nytändning av din smittande generositet och varma personlighet. Ditt kunnande har höjt kören både sångligt och numerärt. Efter detta första år med dig som ledare hoppas vi att du orkar fortsätta kämpa med oss flera år framöver.”

I årsberättelsen 2007 kunde man läsa:
”Det finns en del som tycker att vi är insnöade och bara sjunger gamla bitar. Att vi saknar fantasi och mod, att pröva någonting nytt.”
Under årens lopp har kören målmedvetet varierat sin repertoar med bl.a. Bellman, Gluntarna, Fredman, Taube, Birger Sjöberg och Södermans Bondbröllop.
I april 2008 hade kören fått kontakt med Jörgen Zetterquist och hans vänner och resultat av detta blev en gemensam jazzkonsert den 5 april på Rackstadmuseet. Mängder av åhörare kom och kören med jazzbandet kompletterade varandra toppenbra! Applåderna blev långa när konserten avslutades. Aftonens bästa var Björns och Bennys ”Anthem” och ”My Wild Irish Rose.”
Året efter blev det variation under rubriken ” IRIS-kören med gäster”. Den här gången hade man pratat ihop med musikerfamiljen Lindahl. Deras instrument, speciellt de tre pojkarnas cello, kontrabas och diverse bleckblåsinstrument gör fina insatser. ”Under blå fana” med endast tre blåsare är ofta förekommande i deras repertoar. Julkonserten samma år i Trefaldighetskyrkan recenserades i AN av Sverker Magnusson. Recensionen var mycket positiv, ja, nästan rörande! 110-års jubileum firades 22 oktober 2011 på Rackstadmuseet IRIS-kören samlades med viss nyfikenhet och förväntningar inför jubileet. Men snart nog fann sig kören till rätta. Programmet började med Sångarmarschen och Ett bondbröllop. Efter en historik av IRIS-kören av undertecknad fortsatte sångerna, bl.a. Gubben är gammal, Så skimrande var aldrig havet, Stad i ljus och How great thou art. Som solister hade kören engagerat skönsångerskan Angela Petré och barytonen Fredrik Helgesson. Gratulationer till den jubilerande IRIS-kören framfördes av Arvika Konsertförening och Rackstadmuseet genom Cathja Mörner, av Köla manskör genom körens ordförande Gunnar Adolfsson, av SkiveEgnis Herrekör från körens ledare, formand Henning Taankvist, men framförd med
både uppläsning och sång av Knud Omö, Glava, och sist, men inte minst, av Arvika stad genom Sten Fransson. Han lämnade en minnesgåva och rosor, som räckte till alla sångarna. Speciellt blev förre körledaren Sverker Magnusson, den nuvarande dirigenten Anders Hörngren och Evert Grundström, 54 år i kören, ihågkomna med en extra ros.

Året 2009.
För ett antal år sedan kände sångarna sig mogna att ta tag i en något annorlunda stil. Bland körmedlemmarna valdes en egen kompgrupp, elgitarr/saxofon, trummor, elbas och klaviatur. De fick senare namnet ELIS och består av Östen Fändriks sax och gitarr, Reine Pettersson klaviatur, Michael Wallin bas och sång samt Paul Stolt trummor. Det framkom dessutom, att man inom kören hade en speciell solist med djup röst, som passade utmärkt att bl.a. sjunga gospel, nämligen Christer Nilsson. Christers morfar hade varit körledare i Köla manskör och mormor sjöng i kyrkokören. Far och mor var sångare, även de. Christer visade sig också vara en fantastisk solist och Elvis-tolkare Kören tränade idogt hela senhösten och hyrde RITZ på ”Folkets Hus”, lokalen där ungdomarna brukade samlas. Konsertdagen bestämdes till den 20 november. Sekreteraren berättar: ”Publiken strömmade till i smått förfärande antal. Stolarna räckte inte till. Publikens bifall fanns inte i våra 16 vildaste förväntningar. Christer var kanonbra! Jag säger bara Christer Nilsson, vilken Elvistolkare! Komplett överträffande sig själv” och ”kören uppträdde proffsigt och scenvant”. Det blev succé! Månader efter kom folk och frågade när reprisen blir. De två sista Elviskonserterna i Parkhallen våren och hösten 2012 lockade ca: 500 personer per kväll!

Detta hände 2010

17 januari
Iriskören medverkade i Gudstjänsten i Stavnäs kyrka
13 februari
Årsmöte samt årsfest på Odd Fellow tillsammans med Köla manskör
19 februari
Iriskören medverkade på Frälsningsarméns soaré
20 februari
Elviskonsert på Ritz – den andra konserten med fullsatt hus
30 april
Medverkan vid Valborg i Gunnebo samt Sågudden
1 maj
Rundtur i kommunens äldreboende för att sjunga majsångerna för de gamla
11 och söndag 12 september
Bussresa till Falköping med musik i sommarkvällen i Börstig kyrka och medverkan i gudstjänsten i Grolanda kyrka. Söndagen besökte vi dessutom Skara och provade akustiken i domkyrkan.
23 oktober
Den tredje Elviskonserten i Charlottenbergs Folkets Hus med fullt hus!
29 november
Medverkan med julsånger hos Grå Pantrarna samt studiebesök i nyrenoverade Trefaldighetskyrkan.
5 december
Medverkan vid högmässan i Trefaldighetskyrkan som blev nästan fylld av besökare.
19 december
Iriskörens Julkonsert i Trefaldighetskyrkan som blev i stort sett fullsatt. En konsert i julens tecken som blev mycket omtyckt. Solister: Angela Petré Karlsson, Christer Nilsson.

Detta hände 2011

18 februari
Medverkan på Frälsningsarmén
20 mars
Medverkan vid högmässan i Trefaldighetskyrkan
2-3 april
Hyllningskonsert i Sporthallen Arvika och Sundstaaulan Karlstad för Arvika Stad 100 år Iriskören 110 år Arvika Kammarkör 45 år Eternella 15 år Gundegabaletten 40 år Karlstads Orkesterförening 90 år Dansk-Svensk vår Nielsen, Lumbye, Gade, Rehnqvist Dirigent Mats Kästel Presentatör Cathja Mörner.
Valborgsmässoafton
Vårsånger på Smedberg samt Gunnebo äldreboende och Gunnarsskogs Hembygdsgård samt vid Sågudden Arvika
1:a maj
Rundresa i Arvika Kommuns äldreboende för att sjunga vårens sånger för de äldre.
2-5 juni
Körresa til Skive Danmark
6 juni
Nationaldagsfirande i Arvika
18 juni
Medverkan vid 100 årsfirandet av Arvika Stad
10 juli
Elvis och lite annat i Kölaladan
26 augusti
4:e Elviskonserten i Åmotfors Folkets Park. 300 besökande!
22 oktober
Jubileumskonsert i Racksta Museum med Manskören Iris och solisterna Angela Petré Karlsson och Fredrik Helgesson samt ackompanjemang på piano av Rolf Thorén.
Detta blev en succé med fylld lokal!
12 november
5:e Elviskonserten är avklarad som denna gång framfördes på Fryxellska skolan i Sunne med en publik på ca: 200 pers. och det verkade som publiken gillade konserten.
28 november
En tapper skara av sångare ställde upp vid Grå Pantrarnas sista möte i Cisternen, så det blev som det blev med sången.
4 december
Kören medverkade vid Högmässan i Trefaldighetskyrkan med tre sånger
18 december
Iriskören avslutade jubileumsåret med en storslagen julkonsert i Trefaldighetskyrkan med en publik på 350 personer. Angela Petré Karlsson medverkade med sin vackra stämma som klingade vackert kyrkan, dirigenter var Anders Hörngren och Hans Karlsson (DM) som såg till att vi höll våra stämmor genom konserten. Och sist men inte minst så var vår duktige solist i kören Christer "Elvis" Nilsson med och framförde ett solonummer. Så det finns bara ett ord att säga kanon.

2011 så klev även IRIS-kören
in i cybervärlden med en egen hemsida som Nils Persson var initiativtagare till, den har blivit ett mycket bra hjälpmedel för körmedlemmarna, den ger information till både allmänheten och medlemmar vad som är på gång i kören. Den har utvecklats genom åren och nu har det tillkommit ett program (MuseScore) som medlemmarna kan sitta hemma och öva på sångerna som ska användas i repertoaren, det är Reine Petterson som sköter detta galant och ordnar kurser för medlemmarna så de kan lära sig använda programmet. Reine hjälper även till med hemsidan tillsammans med Nils så att den alltid är aktuell.

Detta hände 2012

17 februari
Det årligt återkommande besöket hos Frälsningsarmén som är ett populärt inslag där, och vi gjorde en riktigt bra konsert denna kväll trots att det inte var full styrka i kören, så det låter bra inför kommande evenemang.
28 februari
Iriskören var med i livesändning på SVT Värmlandsnytt kl. 19.15 angående Elviskonserten den 17 mars.
17 mars
6:e Elviskonserten i Arvikaparken lockade storpublik med hela 500 personer, och det blev helt enkelt en succé, ja detta är det största kören gjort under de 111 år som kören funnits. Alla i kören samt Christer och kompgruppen Elis gjorde en enorm fin insats.
Nu är kören på kartan!
22 april
Medverkan vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan som blev halvfylld med besökare. Anders Hörngren och Christer Nilsson var solister denna dag och kören gjorde ett fint framfört program med tre sånger som Then the stars begin to fall, Led mig Gud, O Herde god och Amazing Grace.
30 april
Valborgsmässoafton började vid Smedbergs äldreboende därefter avresa till Gunnarsskog och Gunnarbo äldreboende. Sedan sjöng kören in våren på Gunnarsskog´s Hembygdsgård.
På kvällen så var det Sågudden enl. tradition kl. 21.00 med vårsångerna på trappan till en riktigt stor publik (ca: 700 betalande!) då det denna kväll bjöds på vackert väder. Av applåder att döma så gjorde kören en riktigt bra insats på alla platserna denna dag. Så det blir beröm
till alla stämmorna och sist men inte minst dirigenterna Hans (dm) och Östen som ledde oss igenom sångerna.
1 maj
Rundresa till äldreboende i Kommunen med buss som anordnas av Arvika Kommun, Iriskören besökte Korplanen, Nybacken, Vågen, Akkva, Västängsgården Arvika, Solgården Sulvik, Lövåsen Glava, Lingården Klässbol samt Isidor Edane, ett populärt inslag för de äldre som får en chans att vara med och fira in våren med dessa vackra vårsånger som Iriskören levererade. Kören gjorde en mycket fin insats under hela dagen och rösterna höll hela vägen. Så det blir beröm även denna dag till alla stämmorna och sist men inte minst dirigenterna Hans (dm) och Östen som ledde oss igenom sångerna.
6 juni
Medverkan vid Nationaldagen
30 juni
Medverkan vid Torgfesten Arvika även detta år hade kommunen ställt upp ett gigantiskt tält på torget, men till skillnad från året innan även anlitat en ljudtekniker som förstod sig på körsång. Vädret var ostadigt och när en annan, något mindre etablerad kör från bygden inledde sin konsert var det ganska glest mellan åskådarna. Enligt säker källa hade de nog tänkt sjunga skjortorna av oss Irissångare, men när det blev vår tur att äntra scenen tillsammans med en höggravid Angela Petré Karlsson och en Fredrik Helgesson i storform, visade det sig att det blev precis tvärtom. Publiken tätnade mer och mer och när vi klämde i med några väl valda Elvis-låtar var succén ett faktum. Till och med solen sken resten av den dagen.
24 augusti
8:e Elviskonserten gjordes för andra gången i Åmotfors Folkets Park. Det blev en lyckad konsert med en publik på ca: 250 st.
Ja alla gjorde ett fin framförande denna kväll.
Christer var som vanligt proffsigt bra tillsammans med kompbandet Elis. Dirigent för kvällen var Hans (dm) Karlsson som såg till att alla kom rätt i sångerna.
7:e t.o.m. 9:e september
Körens resa till Göteborg med Wikmans buss som blev en trevlig helg med bra boende på Hotell Gothia Towers där det även blev en middag med god mat på fredagskvällen. Lördagen var det fria aktiviteter tills eftermiddagen då busschaufför Sören tog oss till Tjolöholms slott där det blev slottsvisning som var enormt intressant, ja det är värt ett besök, efter detta så intogs en god middag i storstugan innan resan tillbaka till hotellet där det under kvällen blev en stund tillsammans där det bjöds på skönsång av Åke Viklund samt av Karl-Axel, LillHans, StorHans samt Östen. Christer drog även han några Elvislåtar. Vidar och Evert drog några roliga historier. Ja det blev en trevlig kväll tillsammans.
Söndagen då bar det iväg till Masthuggskyrkan där kören medverkade i Gudstjänsten i en halvfull kyrka, och enl. publiken så gjorde kören ett bra framträdande. Akustiken var riktigt bra i kyrkan. Efter kyrkkaffe så bar det iväg hemåt igen med ett stopp i Brålanda för lite mat.
Så man kan då säga att detta blev en helg som man kommer att minnas som en trevlig helg i sångens tecken.
17 november
Julshowen i Arvika Folkets Park
som lockade storpublik, 461 st. betalande! Det blev en kväll fylld av Elvis jul och vanliga sånger tillsammans med Iriskören och Christer "Elvis" Nilsson samt kompbandet Elis. Lite kort om konserten, det hela började med att Christer startade med ett antal låtar innan kören kom in och sjöng tillsammans med Christer låtarna I´ll Be Home For Christmas, Silver Bells, Marys Boychild,
It Won´t Seem Like Christmas Without You och Julen Är Här.
Däretfter så bjöds det på ett showdansnummer med de fyra proffsiga tjejerna Charlotte Gardefuhr, Saga Kihlstedt, Emmelie Eskilsson och Marie-Louise Söderström. Efter detta fortsatte Christer med att antal Elvislåtar och avslutade innan paus med Old man river som bevisade vilken röst han har, ja det var helt fantastiskt framfört och det såg man då även publiken reste sig upp och höll nästan aldrig på att sluta applådera. Så det finns bara ett ord för detta nummer att säga och det är Suveränt. Efter paus fortsatte Crister att riva av ett antal Elvislåtar innan nästa showdansnummer med de proffsiga tjejerna som är något nytt för våra konserter och som vi hoppas på att de återkommer vid något annat tillfälle. Sen kom nästa musikaliska höjdpunkt på kvällen då Östen Fändriks fick ett eget instrumentalt nummer på saxofon med låten För kärlekens skull och Michael Wallin kompade på piano, det var roligt att Östen fick visa upp hur duktig han är på saxofon, det var helt enkelt Suveränt. Därefter så kom kören in igen för att sjunga låtarna Crying In The Chapel, Can´t Help Falling In Love, Were Could I Go, Loving You, Stand by me, Jul, jul strålande jul, White Christmas tillsammans med Christer som efter detta sjöng Burning love innan det hela avslutades med det pampiga numret av How Great Thou Art som är en klassiker som avslutning. Det blev blomsterutdelning till alla som hjälp till att få detta projekt att ro´s i land. Konferencier var Bo Östling och dirigent var Anders Hörngren samt Michael Wallin som hjälpte till vid en av sångerna. Enl. publiken så blev det en lyckad kväll och alla var nöjda. Så än en gång har Iriskören bevisat tillsammans med Christer och kompet att vi kan klara av ett så stort projekt trots att medelåldern är hög i kören, sångarglädjen är stor, så nu laddar vi för nya projekt, ja vem vet det kanske kan bli en Påskkonsert nästa år. Och sist men inte minst så ska personalen i Parken ha en stor eloge för allt arbete de har gjort.
25 november
Medverkan vid gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
26 november
Grå Pantrarna

Detta hände 2013

15 februari
årets traditionella konsert på Frälsningsarmén 
20 april
bjöd vi Arvikaborna på en mycket trevlig konsert tillsammans med Stockholms studentsångare. Inför en förväntansfull publik i Trefaldighetskyrka konserterade Iriskören tillsammans med studentkören, sammanlagt ett 70-tal manskörssångare.
30 april
börjar vi Valborgsfirandet på Smedbergs äldreboende, där en månghövdad publik fick njuta av vårens sånger. Efter detta bar det iväg upp mot Gunnarskog där de boende på Gunnebo fick sitt lystmäte av vårsånger tillgodosett. Efter Gunnebo begav sig kören ner mot
hembygdsgården i Gunnarskog. Efter detta for vi åter mot Arvika och Sågudden för vårt eget valborgsfirande. Detta år hade vi återigen tur med vädret och en mycket stor publik fick lyssna till och beskåda vackra vårsångare, fyrverkeri och brasa. 1 maj
Besökte vi kommunens äldreboenden och bjöd på lite vackra vårsånger som är mycket uppskattat bland de äldre.
5 juni
Begav sig största delen av Iriskören tillsammans med sina fruar och sambos till Gotland. Det vankades Manskörsyra i den vackra staden Visby.
6 juni
Under tiden som flertalet Irissångare roade sig kungligt på Gotland tog några lojala trotjänare på sig ansvaret att under Sverker Magnussons ledning inrama Nationaldagsfirandet den med manskörssång i Trefaldighetskyrkan. Sverker hade med hjälp av Mats Lindahl från kommunala musikskolan plockat ihop en tillfällig manskör som traditionsenligt och förtjänstfullt framförde Sverige och Sveriges flagga.
6 oktober
Förgyllde Iriskören gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
19 oktober
Hade vi höstkonsert tillsammans med Rolf Thorén i Mikaeligårdens församlingshem.
14 december
Årets sista konsert, julkonserten även i år höll vi till i Mikaelikyrkan. Lika säkert som amen i kyrkan var det givetvis fullsatt i kyrkbänkarna. Solist var Angela Petré Karlsson och dirigent som vanligt Anders Hörngren, även om han denna gång återigen fick lite hjälp av Hans Karlsson dm. Ordförande Torsten Graborn ramade in konserten fint genom att med sin underfundiga humor få publiken att känna sig välkomna och viktiga. Genom att blanda de traditionella sångerna med lite nymodigheter varje år tror jag att vi skänker besökarna både igenkännandets glädje och en och annan aha-upplevelse.

Detta hände 2014

Vid Iriskörens årsmöte 2014-02-01.
Torsten Graborn avgår som ordförande, en post som han innehaft i 11 år. Som ny ordförande för 2015 blir Nils Persson, som varit med i kören sen hösten 2009.
20 februari
Årets traditionella konsert på Frälsningsarmén
23 mars
Medverkade vi i en musikgudstjänst i Värmskogs kyrka.
29 mars
Var en del av kören med vid firandet av Köla Manskörs 95 års-jubileum med konsert i Köla kyrka, samt efterföljande fest i Charlottenbergs Folkets hus.
30 mars
Medverkade kören vid Fastegudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
30 april
Sjöng vi in våren på Smedbergs äldreboende. Sedan åkte vi till Gunnarskog och Gunnebo äldreboende för att sedan fortsätta på Hembygdsgården och sång på logen och sedan på
trappan, men det blev ett enormt blåsväder med snö så vi fick gå tillbaka till logen för att fortsätta. Efter detta så bar det iväg till Arvika och Sågudden där vi hade turen att få ett bättre väder fast det var lite kylslaget, Klas Nilsson höll ett fint vårtal och Magnus Fors läste prologen, körens sånger klingade vackert i denna kylslagna kväll. Kvällen avslutades med ett färgsprakande fyrverkeri.
1 maj
Var det den traditionella turnén runt i Kommunens äldreboende som är väldigt omtyckt bland de äldre.
6 juni
Medverkade kören i Nationaldagsfirandet i en fullsatt Trefaldighetskyrka, ett trevligt arrangemang med Arvika Musikkår och Hebbe sisters, vi framförde Sveriges Flagga och Sverige.
4 oktober
Var kören ute på ArvikaMârten och sjöng några låtar vid Musikskolan och mittemot Timmýs Gatukök. Det blev riktigt lyckat och omtyckt.
16 november
Medverkade kören vid högmässan i Trefaldighetskyrkan.
30 november
Medverkade kören vid julskyltning och sjöng några julsånger utanför KappAhl.
8 december
Sjöng kören julsånger för Grå Pantrarna.
13 december
Sjöng kören in julen i Mikaelikyrkan tillsammans med Angela Petré Karlsson och Christer "Elvis" Nilsson. Konferenciär var Magnus Fors som även sjöng Decembernatt (Halleluja). Övriga medverkande: Anders Hörngren dirigent, Östen Fändriks saxofon, Michael Wallin piano och bas samt Reine Pettersson piano. Kyrkan var fullsatt.

Detta hände 2015

12 februari
Medverkan vid Frälsningsarméns Hjälptrupps försäljning!
12 april
Medverkan vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
27 april
Vårsånger för Grå Pantrarna
30 april
Vi sjöng in våren på Smedbergs, Gunnebo äldreboende, Gunnarskogs Hembygdsgård och Sågudden Arvika.
1 maj
Rundtur med buss i Arvika Kommuns äldreboende för att glädja de äldre med vårsånger, som är mycket uppskattat.
6 juni
Sveriges Nationaldag i Trefaldighetskyrkan som i stort sett var fylld. Vi deltog med låtarna Sverige och Sveriges flagga.
27 juni
Arvika Stadsfest på Torget.
3 oktober
Arvika Mârten, Vi sjöng några låtar utanför Fyndkläder till mångas uppskattning.
11 oktober
Kören deltog på högmässan i Högeruds kyrka
14 november
Det var 90 år sedan som Manskören IRIS, Köla manskör och Eda manskör gjorde sin första gemensamma konsert och detta firade IRIS och Köla körerna med en jubileumskonsert i Trefaldighetskyrkan.
22 november
Medverkan vid Gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan.
7 december
Medverkan vid Grå Pantrarnas julfest
12 december
Julkonsert i Mikaelikyrkan som var fylld till bredden när det bjöds på skönklingande Julmusik på lördagskvällen med Manskören Iris och solisterna Angela Petrè Karlsson, Christer "Elvis" Nilsson och Magnus Fors som även var konferencier. Övriga medverkande var Michael Wallin piano och bas, Östen Fändriks på sax samt Reine Pettersson piano. Dirigent var Anders Hörngren.

Sammanfattning 2016
Kören består idag av 32 medlemmar plus dirigenten Anders Hörngren som aviserat att han tänkt kliva av ledarrollen för några år sen, men är fortfarande kvar och detta gläder oss enormt att han orkar med att leda oss ett tag till. Det är inte det lättaste att hitta en ersättare för honom, han har varit och är guld värd för kören. Vad gäller rekrytering av nya medlemmar så är det fortfarande ett sorgligt kapitel och vi är inte ensamma om det på manskörssidan, det är många som brottas med dessa problem. Vi kommer att kämpa för att överleva, då kören är en viktig kulturell förening i Arvika. Vi har även lyckats med att få en huvudsponsor, Westra Wermlands Sparbank som ger oss bidrag fr.o.m. 2015, och vi bytte även då till denna bank från tidigare Handelsbanken.
Senaste moderna händelse för kören är att vi nu finns med på Facebook från 2016 med en gillasida där vi lägger in lite historik och annat som händer i IRIS-kören, kan nog bli ett bra komplement till vår hemsida www.iriskoren.se

Vi har några personer som varit med i många år:
Evert Grundström Arvika 1957-59 år, Bo Nylén Arvika 1967-49 år, Åke Viklund Klässbol 1968-48 år, Hans Karlsson Klässbol 1972-44 år, Bo Östling Klässbol 1974-42 år, Östen Fändriks Arvika 1975-41 år, Sven Ohlsson Arvika 1979-37 år, Karl-Axel Rudander Sulvik 1983-33 år, Christer Nilsson Arvika 1988-28 år.

Manskören Iris styrelse består idag av:
Ordförande Nils Persson, Sekreterare Kenneth Spetsmark, Kassör Bo Östling samt styrelseledamöterna Reine Pettersson, Östen Fändriks, Hans (L) Karlsson och Åke Viklund.

Denna historiska berättelse
har jag tagit fram tillsammans med historiken skriven av Sören Olsson 1986 och Ylermi Mörnesten 2011 som nu sträcker sig från IRIS-körens start 20 januari 1901 till den 20 januari 2016.

Arvika den 11 februari 2016
Nils Persson
Ordförande Manskören Iris

Här nedan finns PDF filer för utskrift för Iriskörens historia 1901-2016 av Nils Persson samt Yllermi Mörnestens historik.

Klicka på denna länk Manskören Iris föds så kommer man till Sören Olssons historik från 1986