Alla  1:e dirigenter genom åren:

1901 K. Melin D. Görling, 1902-1907 K.A Lindkvist, 1908-1945 Olle Söderlund
1946 Sigvard Larsson, 1947-1948 Olle Söderlund, 1949 G. Johansson
1950-1951 G. Smedberg, 1952-1955 Rune Engsö, 1956-1960 Hans Wilborg
1961-1971 Sigvard Larsson, 1971-1985 Bertil Krantz, 1985 Leif Nilsson
1985-2001 Sverker Magnusson, 2001-2003 Jörgen Wik.
På hösten 2003 fick vi vår första och hittills enda kvinnliga dirigent Yvonne Andersson.
På hösten 2004 hade vi en Ingesundselev vid namn David Unger.
Anders Hörngren kom till oss som hjälp i slutet av våren 2005, från 2006 har han varit vår förstedirigent.
Under de senaste åren kan vi nog konstatera att Hans Karlsson och Östen Fändriks som andredirigenter, fått axla ett stort ansvar för körverksamhetens kontinuitet. Bla annat har vårfirandet många år stått på deras agenda. Även Jörgen Wik var periodvis delaktig som andre- dirigent, dock inte de senare åren.

K.A. Lindqvist var 1:e dirigent 1902-06-09 - 1909-01-28
Sigvard Larsson var 1:e dirigent i 10,5 år under tiden 1946-01-26 - 1947-01-25 1960-07-04 - 1964-02-08 1965-01-23 - 1971-01-25 2:e dirigent i 3 år under tiden 1943-01-16 - 1946-01-26
Olle Arvidsson var 2:e dirigent i 10,5 år under tiden 1951-09-?? - 1952-01-19 1959-01-17 - 1969-01-31
Valentin Engström var 1:e dirigent i 1,5 år under tiden 1964-02-08 - 1965-01-23 1971-01-25 - 1971-09-?? 2:-e dirigent i 19,5 år under tiden 1965-01-23 - 1968-02-03 1970-01-31 - 1971-01-25 1971-09-?? -
Sverker Magnusson 1:e dirigent från 1985-2001
Olof Söderlund var 1:e dirigent i 38 år under tiden 1909-01-28 - 1921-01-27 1922-02-11 - 1946-01-26 1947-01-25 - 1949-01-29 2:e dirigent 1 år 1921-01-27 - 1922-02-11
Gunnar Johansson var 1:e dirigent i 1 år under tiden 1949-01-29 - 1950-01-14 2:e dirigent i 14 år under tiden 1935-01-19 - 1944-01-22 1947-01-25 - 1949-01-29 1951-09-?? - 1955-01-22
Hans Vilborg var 1:e dirigent i 3,5 år under tiden 1957-01-19 - 1960-07-04
Bertil Krantz var 1:e dirigent i 12 år under tiden 1971-09-?? - 1980-05-?? 1982-09-?? - 1985-05-??
Anders Hörngren nuvarande 1:e dirigent