Bilder från Masthuggskyrkan Göteborg 9 september 2012.

loading...