Sångare i kören

Tenorstämma 1

Anders Hammar
Evert Grundström

Hans Karlsson
Knut B Lykken
Lars Olofsson
Pär Nilsson
 

Tenorstämma 2

Boo Östling
Erik Lindberg
Hans Karlsson
Kenneth Spetsmark
Kurt Gustafsson
Stefan Axelsson

Basstämma 1

Gunnar Dahlström.
Hans Hägerström
Karl-Axel Rudander
Reine Pettersson
Sigberth Andersson

Sven Olsson
Åke Viklund
 

Basstämma 2

Jan Andersson
Jan Rülcker
Lars Gustafson
Leif Knutsson
Lennart Källback

Östen Fändriks
Uppdaterad: 2021-10-19 // Reine