Sångare i kören

Tenorstämma 1

Anders Vikström
Bertil Högberg
Evert Grundström

Hans Karlsson
Knut B Lykken
Lars Olofsson
Pär Nilsson
Örjan Öhman
 

Tenorstämma 2

Boo Östling
Erik Lindberg
Hans Karlsson
Kurt Gustafsson
Sven Öman

Basstämma 1

Bo Nylén
Gunnar Dahlström.
Jackie Zetterberg
Karl-Axel Rudander
Kenneth Spetsmark

Lars-Erik Juhlin
Sigberth Andersson

Sven Olsson
Åke Viklund
 

Basstämma 2

Jan Andersson
Lars Gustafson
Larsa Fredriksson
Leif Knutsson
Lennart Källback
Reine Pettersson
Roland Löving

Östen Fändriks
Uppdaterad: 2018-12-17 // Reine