Sångare i kören

Tenorstämma 1

Evert Grundström

Hans Karlsson
Knut B Lykken
Lars Olofsson
Pär Nilsson
 

Tenorstämma 2

Boo Östling
Erik Lindberg
Hans Karlsson
Kenneth Spetsmark
Kurt Gustafsson

Basstämma 1

Bo Nylén
Gunnar Dahlström.
Jackie Zetterberg
Karl-Axel Rudander
Lars-Erik Juhlin
Reine Pettersson
Sigberth Andersson

Sven Olsson
Åke Viklund
 

Basstämma 2

Jan Andersson
Lars Gustafson
Larsa Fredriksson
Leif Knutsson
Lennart Källback

Östen Fändriks
Uppdaterad: 2020-03-23 // Reine